Werkwijze

Als mantelzorgmakelaar haal ik bij u de druk van de ketel. Uw naaste krijgt de benodigde zorg. En als mantelzorger houdt u meer tijd voor u zelf over. (lees meer)

Referenties

Complimenten, bedankjes en schouderklopjes zijn illustratief voor het dankbare werk dat ik als mantelzorgmakelaar verricht voor mijn cliënten. (lees meer)

Over mij

Zorg moet voor jong en oud goed geregeld zijn. Het zit in mijn aard om op te komen én te knokken voor kwetsbare, hulpbehoevende mensen. (lees meer)

Mantelzorgmakelaar met hart voor kwetsbare mensen

Kwetsbare, hulpbehoevende mensen hebben recht op persoonlijke zorg en aandacht. Als partner, familielid of vriend(in) of buurtgenoot hebt u vaak de neiging om deze zware verantwoordelijkheid op uw schouders te nemen. Het is maar de vraag of u daarvoor de aangewezen persoon bent. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Soms vormen uw fysieke conditie, gebrek aan tijd, ontbreken van kennis of een te grote afstand een onoverbrugbare barrière.

Verbindende schakel met instanties

Als mantelzorgmakelaar reik ik u graag de helpende hand. Op deze manier voorkomt u zelf overbelasting. En zo krijgt uw naaste de intensieve hulp die hij of zij nodig heeft. Bovendien vertolk ik een verbindende rol. Tussen u als mantelzorger én gemeentes, werkgevers en zorgprofessionals. Met mijn kennis van instanties, wettelijke richtlijnen en reglementen regel ik graag uw aanvraag of indicatie.